Reglement

TOERNOOIREGLEMENT HEUVELLAND VELD HANDBAL TOERNOOI [gewijzigd mei 2022]
  

1. het toernooi wordt georganiseerd door de Stichting Heuvelland Handbal [SHHT]. De aangesloten handbalverenigingen zijn allen lid van het NHV.

2. wedstrijden worden gespeeld conform de reglementen van het NHV.

3. wedstrijden, behalve C, D, E en F jeugd staan onder leiding van de door de toernooiorganisatie aangewezen scheidsrechters.

4. allé wedstrijden van de C, D, E en F jeugd worden gefloten door een begeleider/scheidsrechter van het eerstgenoemde team en conform de NHV richtlijnen.  Bij alle andere wedstrijden geschied de inzet door de toernooiorganisatie.

5. beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten zijn niet mogelijk.

6. wedstrijdduur is 2 x 12 min. Begin, wissel en eindsignaal worden centraal gegeven.

7. het eerstgenoemde team is thuisspelend, heeft de beginworp en zorgt voor de wedstrijdbal. Het als 2e genoemde team zorgt, indien nodig voor hesjes.

8. elk deelnemend team dient zich voor aanvang van het toernooi te melden bij het toernooisecretariaat. U hoeft geen wedstrijdformulier in te vullen. Indien gevraagd dient u wel de digitale spelerspasjes te kunnen tonen.

9. SPELVISIES D-, E- en F- JEUGD. Wij willen alle verenigingen welke deelnemen aan ons toernooi vragen om te spelen naar de meest recente NHV spelvisies. Ons toernooi is immers een mooie voorbereiding op de komende zaalcompetitie.

10. D jeugd speelt met 7 spelers/speelsters [6+keeper] binnen de lijnen, normale doelen en een veldafmeting van 40x20 meter.

11. E jeugd speelt  met gemengde teams, t.w.; 6 spelers/speelsters [5+keeper] binnen de lijnen, normaal veld en verlaagde doelen [1.60 m.]. Er zijn GEEN shoot-outs.

12. de F jeugd speelt op veldjes van ca. 20x13 meter met de speciale doeltjes. De teams spelen met een, liefst zachte bal maat 0. Er worden géén uitslagen en standen bijgehouden [dus ook geen scorekaartjes afhalen etc.]. Er zijn GEEN shoot-outs.

13. BALMATEN

F jeugd: maat 0 [liefst zacht]

D jeugd, E jeugd en meisjes C: maat 1

B jeugd meisjes en jongens en jongens C: maat 2

Dames A en dames senioren: maat 2

Heren A en heren senioren: maat 3 

14. teams en scheidsrechters dienen tenminste vijf [5] minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn.

15. indien een team niet is opgekomen is de wedstrijd met 10-0 verloren. De tegenpartij krijgt de twee winstpunten én het doelsaldo toegewezen [uitgezonderd F jeugd].

16. teams welke 5 minuten ná het beginsignaal verschijnen (ter beoordeling aan de scheidsrechter) worden beschouwd als zijnde niet opgekomen. De eindstand wordt dan vastgesteld op 10-00 [uitgezonderd F jeugd].

17. Bij de F jeugd worden dezelfde regels toegepast als bij de NHV toernooien.  Dit geldt ook voor het ‘leiden’ van de wedstrijd. Er worden geen uitslagen en standen bijgehouden.

18. bij blessures dient men er voor te zorgen dat het spel zo snel mogelijk wordt  hervat. De speeltijd loopt gewoon door.

19. winnaar [vanaf E jeugd] is de ploeg met de meeste wedstrijdpunten. Indien twee of meer teams gelijk eindigen op een beslissende plaats dan wordt de eindstand als volgt bepaald: a: aantal wedstrijdpunten, b: het doelsaldo [voor – tegen], c; het onderlinge resultaat, d; het doelgemiddelde [tegen : voor]. Dit geldt NIET voor de F jeugd [zie verderop bij prijzen/prijsuitreikingen].

20. het overhevelen van spelers/speelsters [niet E en F jeugd] naar een lager spelend team, uitkomend in dezelfde leeftijdscategorieën is niet toegestaan.

21. uitstel of wijzigen van wedstrijden wordt uitsluitend gegeven na goedkeuring van de toernooileiding.

22. de toernooileiding kan, indien zij dit noodzakelijk acht, spelerspasjes ter inzage vragen.

23. definitieve uitsluiting voor een betreffende speler / speelsters betekent automatisch uitsluiting van verdere toernooideelname.

24. de organiserende verenigingen, noch de toernooileiding neemt enige verantwoording ten aanzien van verwondingen, ongevallen, beschadigingen en/of zoekraken van eigendommen.

25. elke deelnemende vereniging, speler, speelster, team en scheidsrecht(st)er neemt deel op eigen risico in de verst-strekkende zin van het woord.

26. in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

SPELVISIES D - E en F JEUGD

ALGEMENE MEDEDELINGEN
-    De teamleiders als ook ALLE scheidsrechters dienen zich bij aankomst direct te melden bij de geluidswagen 
-    Denk aan de wedstrijdbal en zet uw team- of verenigingsnaam erop
-    Er zijn voldoende kleedlokalen en douches ter beschikking 
-    Consumpties en snacks alleen verkrijgbaar middels consumptie bonnen
-    E.H.B.O. is op het sportcomplex aanwezig
-    Beschadigingen, aangebracht door lid van deelnemende vereniging worden op betreffende vereniging verhaald
-    De toernooileiding neemt geen enkele verantwoording voor waardevolle voorwerpen en/of goederen [zie ook DISCLAMER]

 

HOOFDSPONSOR: RABOBANK Zuid-Limburg Oost