Reglement

Beste bezoeker,

TOERNOOIREGLEMENT HEUVELLAND VELD HANDBAL TOERNOOI [gewijzigd april 2019]
   
1. het toernooi wordt georganiseerd door de SHHT (Stichting Heuvelland Handbal Toernooi). De aangesloten handbalverenigingen zijn allen lid van het Nederland Handbal Verbond [NHV].

2. wedstrijden worden gespeeld conform de reglementen van het NHV.

3. wedstrijden [behalve E, F en gedeelte D jeugd] staan onder leiding van de door de toernooiorganisatie aangewezen scheidsrechters.

4. wedstrijden van de E en F jeugd worden gefloten door een scheidsrechter van de eerstgenoemde vereniging in het programma. Bij de D jeugd worden, voor elk ingeschreven team max. 2 wedstrijden gefloten door de eerstgenoemde vereniging in het programma [bekend bij aanmelding]. 

5. beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten zijn derhalve niet mogelijk.

6. wedstrijdduur is 2 x 12 minuten. Begin, wissel en eindsignaal worden centraal gegeven.

7. het eerstgenoemde team is ‘thuisspelend’ en zorgt voor de wedstrijdbal. Het 2e genoemde team
zorgt, indien noodzakelijk voor afwijkende shirts of hesjes.

8. elk deelnemend team dient zich voor aanvang van het toernooi te melden bij het toernooisecretariaat. Indien gevraagd dient u wel de digitale spelerspasjes te kunnen tonen.

9. de D jeugd speelt met 7 spelers/speelsters (6+keeper) binnen de lijnen, normale doelen en een veldafmeting van 40 x 20 meter. We spelen conform de nieuwste NHV SPELVISIE [zie link onderaan].  

10. de E jeugd speelt ook naar de nieuwste NHV SPELVISIE [zie link onderaan]. Dit wil zeggen; gemengde teams, 6 spelers/speelsters [5+keeper] binnen de lijnen, offensief verdedigen, normaal veld en verlaagde doelen [1.60 meter]. 

11. de F jeugd speelt ook naar de nieuwste NHV SPELVISIE [zie link onderaan]. We spelen op veldjes van ca. 20 x 13 meter met de speciale doeltjes. De teams spelen met een, liefst zachte bal, maatje 0. Er zijn GEEN shoot-outs.

12. BALMATEN
-     F jeugd, liefst zachte bal: maat  0
-     D jeugd, E jeugd en meisjes C: maat  1
-     B jeugd meisjes, B jeugd jongens en jongens C: maat  2
-     Dames A en Dames senioren: maat  2
-     Heren A en Heren senioren: maat  3

13. teams en scheidsrechters dienen 5 minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn.

14. indien een team niet is opgekomen is de wedstrijd met 10-0 verloren. De tegenpartij krijgt de twee winstpunten én het doelsaldo toegewezen.

15. teams welke 5 minuten ná het beginsignaal verschijnen (ter beoordeling aan de scheidsrechter) worden beschouwd als zijnde niet opgekomen. De eindstand wordt dan vastgesteld op 10-00.

16. bij blessures dient men er voor te zorgen dat het spel zo snel mogelijk wordt hervat. De speeltijd loopt gewoon door.

17. winnaar is de ploeg met de meeste wedstrijdpunten. Indien twee of meer teams gelijk eindigen op een beslissende plaats dan wordt de eindstand als volgt bepaald: a: aantal wedstrijdpunten, b: het doelsaldo (voor - tegen), c; het onderlinge resultaat, d; het doelgemiddelde (tegen : voor).

18. het overhevelen van spelers/speelsters naar een lager spelend team, uitkomend in dezelfde leeftijdscategorieën is niet toegestaan en kan uitsluiting  tot gevolg hebben.

19. uitstel of wijzigen van wedstrijden wordt uitsluitend gegeven na goedkeuring van de toernooileiding.

20. definitieve uitsluiting voor een betreffende speler / speelsters betekent automatisch uitsluiting van verdere toernooideelname.

21. de organiserende verenigingen, noch de toernooileiding neemt enige verantwoording ten aanzien van verwondingen, ongevallen, beschadigingen en/of zoekraken van eigendommen.

22. deelnemende verenigingen, spelers, teams en scheidsrechters nemen deel op eigen risico in de verst-strekkende zin van het woord.

23. in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

SPELVISIES D - E en F JEUGD

ALGEMENE MEDEDELINGEN
-    De teamleiders als ook ALLE scheidsrechters dienen zich bij aankomst direct te melden bij de geluidswagen 
-    Denk aan de wedstrijdbal en zet uw team- of verenigingsnaam erop
-    Er zijn voldoende kleedlokalen en douches ter beschikking 
-    Consumpties en snacks alleen verkrijgbaar middels consumptie bonnen
-    E.H.B.O. is op het sportcomplex aanwezig
-    Beschadigingen, aangebracht door lid van deelnemende vereniging worden op betreffende vereniging verhaald
-    De toernooileiding neemt geen enkele verantwoording voor waardevolle voorwerpen en/of goederen [zie ook DISCLAMER]

HOOFDSPONSOR: RABOBANK Zuid-Limburg Oost