REGLEMENT

TOERNOOIREGLEMENT  [versie 2024]

 1. het Heuvelland toernooi wordt georganiseerd door de SHHT.

 2. de wedstrijden worden gespeeld conform de reglementen van het NHV.

 3. deelnemende teams dienen zich voor aanvang van het toernooi te melden bij het toernooisecretariaat.

 4. alle wedstrijden worden tijdig aangekondigd door de toernooileiding.

 5. de wedstrijdduur is 2 x 12 min. Begin, wissel en eindsignaal worden centraal gegeven. Bij het wisselen van speelhelft en evt. blessures loopt de tijd door.

 6. het eerstgenoemde team is thuisspelend, heeft de beginworp en zorgt voor de wedstrijdbal. Het als 2e genoemde team zorgt, indien nodig voor hesjes.

 7. de wedstrijden van de B jeugd, A jeugd en Senioren staan onder leiding van de door de toernooi- organisatie aangewezen scheidsrechters.

 8. wedstrijden van de C, D en E worden gefloten door een verenigingsscheidsrechter van het eerstgenoemde team in het programma.  

 9. wedstrijden van de F jeugd worden geleid door de coaches van beide teams [hetzelfde als bij de F jeugd Toernooien]. Er zijn GEEN shoot-outs.

 10. beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend en protesten zijn niet mogelijk.

 11. vanaf D jeugd spelen de teams 7 – 7 [6+keeper], normale doelen en veldafm. ca. 40 x 20 [C en D gemengd is toegestaan].

 12. E jeugd speelt met gemengde teams 6 – 6 [5+keeper], normaal veld [40×20] maar wel met verlaagde doelen [1.60 m.]. Er zijn GEEN shoot-outs.

 13. F jeugd speelt altijd gemengd [5 – 5], geen vaste keeper, veldjes ca. 20×13 en speciale doeltjes. De coaches zijn de spelleiders.

De F jeugdteams spelen met een, liefst zachte bal maat 0. Er worden géén uitslagen en standen bijgehouden.    

 14. BALMATEN

–              F jeugd: maat  0 [zachte bal kan/mag]

–              D jeugd, E jeugd en meisjes C: maat  1

–              B jeugd meisjes, B jeugd jongens en jongens C: maat  2

–              Dames A en Dames senioren: maat  2

 15. teams en scheidsrechters dienen tenminste vijf minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn.

 16. indien een team niet is opgekomen is de wedstrijd met 10-0 verloren. De tegenpartij krijgt de twee winstpunten én het doelsaldo toegewezen [uitgezonderd F jeugd].

 17. teams welke 5 minuten ná het beginsignaal verschijnen [ter beoordeling aan de scheidsrechter] worden beschouwd als zijnde niet opgekomen. De eindstand wordt dan vastgesteld op 10-00 [uitgezonderd F jeugd].

 18. bij blessures dient men ervoor te zorgen dat het spel zo snel mogelijk wordt hervat. De speeltijd loopt gewoon door.

19. winnaar [vanaf E jeugd] is de ploeg met de meeste wedstrijdpunten. Indien twee of meer teams gelijk eindigen op een beslissende plaats dan wordt de eindstand als volgt bepaald: 
a: het onderlinge resultaat, 
b: het doelsaldo [voor – tegen] en c: het doelgemiddelde [tegen : voor].
Dit geldt niet voor de F jeugd [A, B en C is conform NHV-reglement ingaande seizoen 2022-2023].

 20. het overhevelen van spelers/speelsters [niet E en F jeugd] naar een lager spelend team, uitkomend in dezelfde leeftijdscategorieën is niet toegestaan.

 21. uitstel of wijzigen van wedstrijden wordt uitsluitend gegeven na goedkeuring van de toernooileiding.

 22. definitieve uitsluiting voor een betreffende speler/speelsters betekent automatisch uitsluiting van verdere toernooideelname.

 23. de organiserende verenigingen, noch de toernooileiding neemt enige verantwoording ten aanzien van verwondingen, ongevallen, beschadigingen en/of zoekraken van eigendommen.

 24. elke deelnemende vereniging, speler, speelster, team en scheidsrecht(st)er neemt deel op eigen risico in de verst-strekkende zin van het woord.

 25. in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Klik hier voor de link naar de SPELVISIES D-E en F JEUGD