WIE ZIJN WIJ

Beste bezoeker.

DE STICHTING Heuvelland Handbal Toernooi [SHHT] heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden ondersteunt door een 5-tal afgevaardigden van de handbalverenigingen Margraten, Olympia, Juliana, MenG Optimo en Esia.

HET ONTSTAAN van het Heuvellandtoernooi. Het Heuvellandtoernooi is het vervolg van het Gemeente Wittem Toernooi welk tot 1998 werd georganiseerd door Selpa MVC [Mechelen], Esia [Eys] en Juliana [Epen]. In 1998 is die groep uitgebreid met de huidige Heuvellandverenigingen, omdat het toenmalige Regio-overleg van het NHV de Heuvellandverenigingen te weinig aansprak. Deze nieuwe groep besloot op een van de eerste bijeenkomsten om het Gemeente-Wittem-toernooi uit te breiden en om te vormen tot het Heuvellandtoernooi. Tevens voor de HV Margraten een uniek moment om in 1999 haar 25-jarig bestaan te vieren in combinatie  met het 1e Heuvelland Veldhandbal Toernooi.

AANVANKELIJK waren er 8 Heuvellandverenigingen bij betrokken: Adio, Esia, Gulpen, Juliana, Koerts Banden MVC, Olympia, Plan Keukens Margraten en Vebios. De 1e stuurgroep bestond uit: Huub Senden, John Schoonbrood, Jeanine van Dijk, Jacqueline Gerrekens en Emil Vincken.

IN 2014 bestond de HV Margraten 40 jaar en werd het toernooi in Margraten georganiseerd. Een geslaagd toernooi waar 85 teams aan deelnamen. Dit, in verhouding tot andere toernooien lage aantal had te maken met de beschikbaarheid van slechts 2 velden, waarvan 1 kunstgras.

CLINIC. In 2015 organiseerde de SHHT een Clinic met LIONS 1 [met toen nog Luc Steins]. Een evenement met ruim 80 jeugdleden van de Heuvellandverenigingen.

IN 2020 en 2021 waren er, i.v.m. Corona geen toernooien en ook in 2022 kon het toernooi geen doorgang vinden, dit i.v.m. de wekenlange en hevige regenval.

2023. Wij, én de deelnemende verenigingen waren heel blij dat 2023 wel kon doorgaan, maar het scheelde niet veel of ook dat hadden we moeten annuleren. Nu was de hitte (+30’) bijna de spelbreker geworden. Maar door tijdig een aantal maatregelen te nemen [waterpunten en kortere wedstrijdduur] is het toernooi toch goed geslaagd.

INFORMATIE over het Heuvelland Toernooi. De toernooidatum is gekoppeld aan ‘einde’ schoolvakanties. Ons streven is + 2 weken. Twee, soms maar 3 vergaderingen zijn nodig om alles in goede banen te leiden. Dit heeft te maken met het actuele en uitgebreide draaiboek en het zeer complete organogram.

NA de 1e vergadering wordt gestart met het uitnodigen van verenigingen, het benaderen van scheidsrechters, materialen controleren, reserveren van de EHBO en geluidswagen, de website en FB actueel maken, affiche en persberichten maken, etc. Verder weet elke verenigings-contactpersoon wat van hem/haar verwacht wordt.

DE laatste toernooivergadering vindt plaats ca. 10 dagen voor het toernooi zelf. Dan worden de puntjes op de i gezet. Het programma is dan klaar, zowel het boekje als de Excel versie. Versturen doen we ca. een week van tevoren, dit om alle mutaties mee te kunnen nemen.

DE fysieke activiteiten beginnen vrijdags voor de toernooi dag met het ophalen van de doelen. Op zaterdag is de drukste dag. Dan zijn ca. 15 mensen de hele dag bezig met de doelen in elkaar te zetten, de velden uitzetten, lijnen kalken, doelen en netten te plaatsen, parkeerweide en kantine inrichten, geluid checken, tenten plaatsen etc. [kantine inkopen etc. worden aan het begin van de week al gedaan].  Op zondagochtend zijn een 15-tal mensen om ca. 07.30 uur aanwezig op de locatie om alles te controleren en in gereedheid te brengen. En dan is het wachten op verenigingen…

SCHEIDSRECHTERS. Voor de Senioren, A- en B jeugd scheidsrechters hebben we een aparte contactpersoon. Elk jaar hebben we een 20-25 Verenigings-en A scheidsrechters nodig. Altijd weer een heuse uitdaging. De C, D, E en F jeugd wordt gefloten door de ‘thuisspelende’ vereniging. En dat gaat prima.

PRIJSUITREIKINGEN. Met name bij de D- E en F jeugd een heerlijk feest. Door het plaatsen van een aparte tent is het allemaal leuker en aantrekkelijker geworden. Ook papa’s en mama’s en andere clubteams zijn aanwezig.

INZET MENSEN VAN DE 5 ORGANISERENDE VERENIGINGEN. Het organogram is duidelijk en elke vereniging weet al vroeg welke mensen waar worden ingezet. Pér vereniging zijn dat ca. 10 mensen, geteld in hele dagen, ofwel 20 dagdelen. Dat gaat van ophalen/terugbrengen doelen, opbouwen op zaterdag, bonnenverkoop, parkeerweide, kantine- en bardiensten, BBQ, opruimen na afloop, horeca algemeen, doelen opruimen etc. Werkzaamheden welke door iedereen gedaan kunnen worden. Op de toernooi dag zelf zijn, zónder de scheidsrechters ruim 40 mensen actief bezig.

COMPLIMENTEN. Elk jaar weer. Niet alleen van de deelnemende verenigingen maar ook van de club waar het toernooi plaats vindt. En daar doen we het allemaal voor. Neemt niet weg dat het voor de organisatie elk jaar weer flink aanpoten is.

WEBSITE & FACEBOOK. In 2023 is er een Facebookpagina gemaakt met de naam Stichting Heuvelland Handbal en recent er is ook een geheel nieuwe website gebouwd.

MET VOLLE BUSSEN NAAR de NEDERLANDSE HANDBALDAMES. In 2017, 2019, 2023 en in 2024 zijn we met gemiddeld 170-190 leden, ouders en kader met 2 of 3 bussen naar wedstrijden geweest van de Nederlandse Handbal Dames in Eindhoven en Den Bosch. Van uitzwaaiwedstrijden tot EK Kwalificatie tegen Rusland en Tsjechië. Alles op initiatief en georganiseerd door de Stichting Heuvelland Handbal.

DAMES RECREANTEN COMPETITIE. Vanaf 2013 organiseren wij deze competitie voor ca. 14 teams uit het Heuvelland en Zuid- Limburg.

SPONSORING. Voor de toernooien van 2023, 2024 en 2025 is er een contract afgesloten met de PLUS Kleijnen Gulpen en Margraten.  Verder zijn er lokale- en bovenlokale subsidies. Zonder deze inkomsten zou het toernooi amper of niet kostendekkend zijn.

OPBRENGST. Zoals eerder al gemeld is de doelstelling van ons om het handbal, en dan met name voor de jeugd te promoten in het Heuvelland en Zuid-Limburg. Door sponsoring en lokale subsidies is de SHHT een gezonde stichting.

HET VERVOLG. De SHHT wil het Heuvelland Veldhandbal Toernooi nog langere tijd blijven organiseren. Daar is wel de motivatie en de bereidheid van de vijf handbalverenigingen voor nodig.

En dat genoeg verenigingen met hun teams ons toernooi blijven bezoeken.